Menu
Stäng

01. Market demand

Vi arbetar långsiktigt för att ta fram nya och konkurrenskraftiga sockerbetssorter. Det finns olika faktorer som avgör om en ny sort lämpar sig för en viss odlingsregion.

Read more

02. Marknadsanalys

Vi börjar med en heltäckande marknadsanalys i syfte att identifiera utmaningarna i varje region vad gäller klimat, jordtyp, sockerindustrins behov och hot såsom sjukdomar och insekter.

Read more

03. Förädling

Forskningen inleds med att man implementerar rätt egenskaper. Den framtida genetiken måste förädlas enligt odlarnas behov och sockerindustrins krav.

Read more

04. Field trials

SESVanderHave testar anpassningarna av förädlingsmaterialen, som nu kallas hybrider, under olika förhållanden genom fältförsök i de huvudsakliga odlingsområdena för sockerbetor under flera års tid.

Read more

05. Utsädesproduktion

Utsädesförökningen påbörjas under fältförsöksforskningen i syfte att minska tiden mellan inledande forskning och tillgänglighet för odlare.

Read more

06. Bearbetning av utsäde

Efter fröskörden är sockerbetsfröna långt från klara för odlaren. Fröna måste gå igenom många processer innan de slutligen blir till de runda blå ”pellets” som vi är kända för i omvärlden.

Read more