Menu
zatvoriť

Technológia primovania Start'Up

Technológia primovania Start'Up: nič, iba výhody Start'Up je názov základnej technológie, ktorú SESVanderHave používa na väčšine našich osív cukrovej repy. Primovanie znamená, že semená sú "aktivované", aby sa zabezpečila rýchlejšia a rovnomernejšia poľná klíčivosť .

CONVISO® SMART

V roku 2014 spoločnosť SESVanderHave oznámila objavenie rastliny cukrovej repy, ktorá je tolerantná voči herbicídom inhibujúcim ALS. Technológia ALS je účinnou alternatívou v regulácií burin v cukrovej repy a dôležitý pokrok v oblasti produkcie cukrovej repy.

Tropická repa

Tropická repa je mimoriadne odolná voči extrémnym podmienkam, ako je sucho, teplota, vysoký úhrn zrážok a exotické choroby. S cieľom vytvoriť lepšiu spetnú väzbu na takéto extrémne podmienky, spoločnosť SESVanderHave už mnoho rokov investuje do rôznych pokusných lokalít v Indii.

Bioethanol

Cukrová repa je teda skutočným zdrojom energie, a ako inovatívny globálny hráč, SESVanderHave je tiež priekopníkom v oblasti výskumu v úlohe cukrovej repy pri výrobe bioetanolu.

SESVanderHave Innovation Center (SVIC)

Poľnohospodári vo viac ako päťdesiatich krajinách, od Ruska po USA, používajú naše osivo. Toto geografické rozloženie má vplyv na naše odrody cukrovej repy. Okrem iného sa medzi jednotlivými krajinami značne líšia klimatické modely, typy pôdy a choroby. V SVIC môžeme všetky tieto faktory analyzovať v najmenších detailoch a ponúknuť riešenia na mieru

SV Diag Center

SV Diag je špeciálne oddelenie diagnostiky spoločnosti SESVanderHave. Kedykoľvek, keď má pestovateľ problémové pole cukrovej repy , oznámi to svojmu miestnemu obchodnému zástupcovi,a následne je odobraná vzorka a zaslaná do strediska SV Diag, kde naši odborníci pripravujú identifikáciu patogénu alebo škodcu.

Certifikácia ESTA

ESTA je značka kvality udelená Európskou asociáciou osív spoločnostiam, ktoré vykonávajú svoje činnosti spracovania osiva s potrebnou starostlivosťou a kvalitou.